Home / Dị tật bẩm sinh / VIDEO DÀY KHOẢNG SÁNG SAU GÁY

VIDEO DÀY KHOẢNG SÁNG SAU GÁY

  1. khoảng sáng sau gáy bình thường

20161006101706

 

2. Dày khoảng sáng sau gáy

 

20161006102300

20161006102400

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *