Home / Dịch vụ / NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN THẤT PHẦN CƠ

NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP TIM BẨM SINH THÔNG LIÊN THẤT PHẦN CƠ

Thông liên thất phần cơ hiếm khi được phát hiện trên SA 2D khi lỗ thông dưới 2-3 mm. Mặt cắt ngang 4 buồng giúp khảo sát dòng thông tốt nhất trên SA màu. Khi đó VLT vuông góc với sóng siêu âm, dòng máu qua lỗ thông gần như song song với chùm sóng và cho tín hiệu Doppler tốt nhất. Dòng máu qua lỗ thông là hai chiều, trên siêu âm màu sẽ thấy 2 màu khác nhau tùy theo thời kỳ co bóp tim.

Thai 34 tuần có thông liên thất rất khó thấy, lỗ thông có đường kính rất nhỏ 2,5mm, ở phần cơ sát mỏm tim là vị trí khó quan sát nhất

Sử dụng máy voluson E10, siêu âm Doppler màu và xung của thông liên thất phần cơ, cho thấy dòng chảy hai chiều tùy theo thời kỳ tim (tâm trương và tâm thu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *