Home / Siêu âm 2D

Siêu âm 2D

SIÊU ÂM TRONG VÔ SINH

Đánh giá dự trữ buồng trứng Dự trữ buồng trứng là một khái niệm trong thời đại phát triển kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nhằm phản ánh khả năng dự trữ của khối tế bào hạt – noãn bào còn lại tại buồng trứng. Khả năng sinh sản của …

Read More »

SIÊU ÂM THAI 2D

Tại sao phải siêu âm cho thai  nhi? Siêu âm là cách ghi lại hình ảnh của thai nhi ở trong bụng mẹ. Nhờ đó mà mẹ không chỉ được nhìn thấy sự phát triển thai nhi mà còn biết được rất nhiều vấn đề xung quanh bé và đặc …

Read More »

SIÊU ÂM ĐO NANG TRỨNG – P1

Nang noãn là gì?                Nang noãn là một cấu trúc chứa đầy dịch, bên trong có trứng, còn gọi là noãn -đang phát triển. Thông thường mỗi tháng có một nang noãn lớn lên trong buồng trứng. Nang noãn được bao bọc bởi …

Read More »